Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

De nieuwe school: wat zijn de eerste ideeën?

De Mr. J.B. Kanschool en OBS Op 'e Grins zijn samen druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept voor hun fusieschool. Met een visieposter is in beeld gebracht wat de ideeën zijn en hoe we samen het onderwijs invulling willen geven. Deze eerste ideeën zijn nu ook verwoord in een mooie film. Kijk je mee!?

Lees meer 

De eerste Kinderinnovatieraad van Nederland!

De eerste kinderinnovatieraad van Nederland is een feit! Onze Leden van de Kinderinnovatieraad zijn gisteren officieel beëdigd.  Huub en Nynke, gefeliciteerd! Dat jullie veel mooie oplossingen mogen bedenken voor onze school en voor Ambion!

Lees meer 

nieuws over toekomst van de school

Woensdagavond 4 december j.l. hebben de MR-en van obs. Mr. J.B. Kanschool en obs. Op 'e Grins overleg gehad met het bestuur van Ambion. Daarin is het besluit kenbaar gemaakt ten aanzien van de eerder aangekondigde voorgenomen fusie. Een onderzoekscommissie van de Mr. J.B. Kanschool heeft de afgelopen maanden de mogelijkheid gekregen om de correctheid van de gegevens zoals deze in de analyse van de werkgroep Oosthoek zijn opgesteld te onderzoeken en ook de argumentatie en weging van Ambion voor het voorkeursscenario.  Ondanks een uitgebreide en gedegen rapportage, waarin door de onderzoekscommissie veel energie en tijd is gestoken, heeft Ambion in het rapport geen zwaarwegende nieuwe feiten aangetroffen. Dit betekent dat de gevraagde herweging door het bestuur van het voorkeursscenario (fusie Mr. J.B. Kanschool en Op 'e Grins op locatie Op 'e Grins) is gedaan en dat dit niet heeft geleid tot het maken van een andere keuze. Beide MR-en hebben na afloop van het overleg ingestemd met de start van de volgende fase. Het doel is om met ingang van het schooljaar 2020-2021 een fusie te realiseren. De MR-en van beide betrokken scholen hebben de intentie uitgesproken het verdere proces gezamenlijk op te pakken en te steunen. Eind januari worden ouders uitgenodigd voor een ouderavond om verder geïnformeerd te worden over het vervolgtraject.

Lees meer 

Nieuws van de onderzoekscommissie

Op woensdag 13 november 2019 hebben de MR en de voorzitter van de Onderzoekscommissie (OC) een gesprek gehad met onder andere Ingrid Janssen (bestuurder) van Ambion). In dit gesprek is het rapport van de OC besproken. Ambion is onder de indruk van het rapport en de inzet van de OC. Er zijn vragen gesteld over het rapport en beide partijen zullen nog aanvullende informatie verstrekken. Bureau Lindhorst (een onafhankelijk huisvestingsadviseursbureau) heeft donderdag 14 november beide scholen nogmaals bekeken, opgemeten en de aanwezige installaties geïnventariseerd. De uitkomsten hiervan en nog een aantal andere aanpassingen zullen worden doorgevoerd in het rapport. Het rapport moet dan 27 november 2019 definitief zijn, dan zal het rapport ook met de ouders en andere belangstellenden worden gedeeld. Ingrid Janssen gaat vervolgens het rapport nogmaals bekijken en zij zal dan een besluit nemen. Op 4 december worden de MR’en van beide scholen geïnformeerd over haar besluit: gaat Ambion toch voor een fusie op locatie Op e Grins of worden er nu andere mogelijkheden onder het licht gehouden, waaronder een fusie op locatie Kanschool? De informatieavond die nu nog gepland staat op 27 november zal verplaatst worden naar een avond na 4 december 2019. Zodra de nieuwe datum bekend is wordt deze gecommuniceerd.  We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Lees meer 

Brandweer op school

Aandacht voor veiligheid op onze school! Vandaag hebben we ontruimd met rook, slow-whoop en brandweer! Enorm leerzaam, voor zowel de kinderen als team. Brandweer Jubbega, bedankt!

Lees meer 
Deel deze pagina