Nieuws

Bianca Banga

Ouder

“Waar je de goede dingen met elkaar kunt beleven, maar ook als het minder goed gaat”

Ik vind het belangrijk dat school een plek is waar je kind zich veilig voelt, plezier heeft en goed tot leren kan komen. De JB Kanschool vind ik het best te omschrijven als een warme school. In de onderbouw krijgen de kinderen meteen een warme start en een leuke kleutertijd. De leerkrachten hebben echt hart voor de school. Niks is teveel, ‘als het kan, gaan we het regelen’, is een motto van een leerkracht dat ik vaak gehoord heb. Bijvoorbeeld toen mijn dochter een spreekbeurt wilde houden over militairen en het ook heel leuk zou vinden als er militaire voertuigen mochten komen. Dat is nog gelukt ook. Super dat zoiets kan.

12 jaar zijn we intussen verbonden aan deze school, waar onze kinderen mee zijn opgegroeid. Je maakt dan het wel en wee van elkaar mee. Het is mooi als je de goede dingen met elkaar kunt beleven, maar als het minder goed gaat om te kijken wat je er met z’n allen aan kan doen. Via de Medezeggenschapsraad heb ik daaraan mijn bijdrage gegeven. Je krijgt als ouder een kijkje achter de schermen in wat er speelt en wat je als ouders kunt doen. Je doet het toch uiteindelijk met elkaar: de leraren, de ouders en de kinderen. De gouden driehoek, zoals ze dat hier op school zeggen.

Deel deze pagina