Onze School

Ons onderwijs

Op de Kanschool kan het!

Wij zijn een adaptieve school. Dit betekent dat we het belangrijk vinden in te spelen op de individuele onderwijsbehoefte van elk kind. Naast de basisvaardigheden richten wij ons ook op de sociaal-emotionele ontplooiing van het kind, zodat deze zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig en zelfstandig mens. Dat willen we doen in een stimulerende onderwijsomgeving waar een veilige, ontspannen en plezierige sfeer heerst. Wij vinden een goede communicatie en uitwisseling over en weer tussen leerlingen, ouders en leerkrachten belangrijk.

Een hoge kwaliteit van onderwijs betekent voor ons:
Onderwijs dat leidt tot goede prestaties. Waar kinderen trots zijn op wat ze leren.
In een breed adaptief onderwijsaanbod is de sociaal emotionele ontwikkeling de basis om te kunnen ontwikkelen, met ruimte voor creatieve en culturele groei.

  • Om een hoge kwaliteit van onderwijs te realiseren schenken wij binnen de basisvoorwaarden speciale aandacht aan:
  • Bewustwording van normen en waarden.
  • Een prettige, rustige sfeer waar iedereen met plezier naar school gaat
  • Duidelijk e structuur
  • Samenwerkend leren en zelfstandig werken.
  • Goede zorgstructuur 
  • Leerlingen met verschillende onderwijsbehoefte kunnen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
  • Hoog ambitieniveau van leerlingen en team

Onze school heeft ruim 100 kinderen, verdeeld over 4 groepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. We hebben een team van zeven leerkrachten (waaronder de directie), een onderwijsassistent, een administratief medewerker en een conciërge aan onze school.

Obs Mr. J.B. Kanschool is een streekschool in een plattelandskern. De school is gehuisvest in een gebouw aan de Gorredijksterweg. Rond de school liggen ruime speelplaatsen, die voorzien zijn van diverse speelobjecten. Achter de school ligt een sportveld dat, tot 1 oktober en na 1 mei, wordt gebruikt voor de gymlessen. Het natuurbos ’t Skoalleboskje” staat centraal bij de NatuurWijs dagen onder leiding van een boswachter van Staatsbosbeheer.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina