Onze School

Natuurwijs

Met hulp van enkele vrijwilligers is in het oude kapbosje, achter de J.B.Kanschool in Jubbega een prachtig natuurpad ontstaan.

Aangezien het onderhouden en in stand houden van dit kapbosje veel tijd kost is het idee geboren om van dit bosje een leerbos voor kinderen te maken. De J.B.Kanschool heeft zich bereid verklaard het bosje te adopteren en haar medewerking hieraan te verlenen. Onder deskundige leiding biologielessen in de natuur krijgen en daarnaast het bos onderhouden, het leren met hoofd, hart, handen is dan ook het uitgangspunt voor alle betrokken partijen.

Het bosje is eigendom van Staatsbosbeheer. Deze heeft vanaf het begin enthousiast alle medewerking verleend en ziet dit leerbosje als een voorbeeld van het project NatuurWijs, dat vervolg heeft gekregen op andere plaatsen in het land. Als eigenaar van dit bos is Staatsbosbeheer een belangrijke participant. Dit geldt ook voor de eigenaar/pachter van het omringende land welke ook zijn volledige medewerking heeft verleend. Ook is er contact ontstaan met de Stichting Landschapsbeheer Friesland , die zorg draagt voor de inrichting van het omringende land. Ook deze stichting is zeer enthousiast. Het steunpunt Natuur- en milieu Educatie heeft zijn medewerking voor lesmaterialen en werkboekjes toegezegd. De Vogel en Natuurwacht zullen evenals de Jagervereniging daar waar nodig is hun medewerking verlenen. De ontstane samenwerking vindt plaats in de  vereniging "It Skoallebôskje ".

Het "Skoallebôskje " is een leerbosje en is de basis van een steeds groter wordend educatief natuurproject. Het verkrijgen van gevoel, respect en inzicht van en in je eigen natuurlijke omgeving is voor de jeugd belangrijk. De kinderen van alle groepen gaan om die reden, tenminste drie maal per jaar een dagdeel de natuur in. Deze NatuurWijsdagen worden grotendeels onder leiding van de boswachter gegeven.

Deel deze pagina