Onze School

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal 't Krielhoekje is in 1987 opgericht vanuit de Ouderraad van de school. 't Krielhoekje maakt vanaf augustus 2016 onderdeel uit van Kinderwoud via franchise Kiek&Koe.

Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom op de peuterspeelzaal. Er wordt gewerkt met verticale groepen, d.w.z. 2- en 3-jarige peuters zitten bij elkaar in de groep. 

Openingstijden
Maandag-, dinsdag-, woensdag- &  donderdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur. 

Doelstelling
- Een plek in de buurt bieden aan peuters en ouders waar ze sociale contacten kunnen opbouwen
- Ontwikkelingsstimulering van peuters in de voorschoolse periode
- Het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders
Het pedagogisch beleidsplan van de peuterzalen die bij Kinderwoud zijn aangesloten, ligt ter inzage op de peuterspeelzaal.

Werkwijze
Op de peuterspeelzaal wordt vrij en geleid gespeeld. Vrij spelen wil zeggen: spelen met allerlei materialen die op dat moment aanwezig zijn zoals: poppenhoek, constructiemateriaal, rijdend materiaal, zandbak enz. De peuters bepalen zelf waarmee en hoelang ze spelen. Bij geleid spelen is er sprake van een bewust aanbod en duidelijke leiding.

De peuterspeelzaal ochtend zelf heeft vaste gebruiken, zodat de peuters weten waar ze aan toe zijn. Tijdens het breng- en haalkwartiertje voor o.a. de oudercontacten onderling en met de peuterleidster kunnen de peuters vrij spelen. Daarna allemaal in de kring, waar veel aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling door liedjes zingen, voorlezen en gesprekjes. Hierna bezig met de activiteiten die afgestemd zijn op de seizoenen of thema’s. Zo wordt er o.a.: geknutseld, gepuzzeld, met klei gespeeld, gebouwd met constructiemateriaal enz. Daar peuters vrij actief zijn is er altijd een vast rustpunt: het gezamenlijk fruit eten en drinken met daarbij een verhaaltje. Als de bekers en bakjes leeg zijn wordt er weer verder gespeeld en bij mooi weer doen we dat buiten.
Verder zijn er ook nog eenmalige activiteiten zoals: bibliotheekbezoek, boerderijbezoek, peuterreisje.

De peuterspeelzaal wordt geleid door 2 peuterleidster bijgestaan door een vrijwilligster.
Een paar keer per jaar hebben de peuters van It Krielhoekj en de kleuters van de Mr. J.B. Kanschool een gezamenlijk moment. 1 keer per jaar is er een ouderavond en afhankelijk van de projecten 1 of meerdere actieve koffieochtenden.

Betalingen
Peuterspeelzalen krijgen subsidie van de gemeente en daarnaast wordt er van de ouders een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage is gebaseerd op het zgn. sociale tarief, waarbij wordt uitgegaan van het bruto gezinsinkomen.


Aanmelden nieuwe peuters of voor informatie:
Aanmelden van uw kind kan bij Kiek&Koe, tel: 06- 88 88 95 88 of via de mail info@kiekenkoe.nl of Kinderwoud, tel: 0513-610825 of www.kinderwoud.nl  

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met Sasa Slobodan van Kiek & Koe It Krielhoekje.

Deel deze pagina