Onze School

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal 't Krielhoekje is in 1987 opgericht vanuit de Ouderraad van de school. 't Krielhoekje is sinds augustus 2016 een franchisevestiging van Kinderwoud met als houder Saša Slobodan (van Kiek&Koe Kinderopvang)
 
Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom op de peuterspeelzaal. Er wordt gewerkt met verticale groepen, d.w.z. 2- en 3-jarige peuters zitten bij elkaar in de groep. 
 
Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag & donderdag van 8.30 tot 11.30 uur. 
 
Doelstelling
- Een plek in de buurt bieden aan peuters en ouders waar ze sociale contacten  kunnen opbouwen
- Ontwikkelingsstimulering van peuters in de voorschoolse periode
- Het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders

 

Het pedagogisch beleid van Kinderwoud is te vinden op hun site.
 
Werkwijze
Op de peuterspeelzaal wordt vrij en geleid gespeeld. Vrij spelen wil zeggen: spelen met allerlei materialen die op dat moment aanwezig zijn zoals: poppenhoek, constructiemateriaal, rijdend materiaal, zandbak enz. De peuters bepalen zelf waarmee en hoelang ze spelen. Bij geleid spelen is er sprake van een bewust aanbod en duidelijke leiding.
 
De ochtend heeft vaste gebruiken, zodat de peuters weten waar ze aan toe zijn. Tijdens het breng- en haalmoment voor o.a. de oudercontacten onderling en met de peuterjuf kunnen de peuters vrij spelen. Na het vrij spelen wordt er gezamenlijk opgeruimd en is er een kringmoment. De activiteiten worden afgestemd op thema’s, seizoenen en feestdagen. Zo wordt er o.a.: geknutseld, gepuzzeld, met klei gespeeld, gebouwd met constructiemateriaal enz. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling door liedjes zingen, voorlezen en gesprekjes. Daar peuters vrij actief zijn is er altijd een vast rustpunt: het gezamenlijk fruit eten en drinken. Als de bekers en bakjes leeg zijn, gaan de peuters buiten spelen. Bij slecht weer mogen ze in de gymzaal spelen.

Verder zijn er ook nog eenmalige activiteiten zoals: bibliotheekbezoek, boerderijbezoek, bos’wandeling’ en het laatste schooldagfeest.
De peuterspeelzaal wordt geleid een pedagogisch medewerker, bijgestaan door een vrijwilligster.

Meerdere keren per jaar hebben de peuters van ‘t Krielhoekje en de kleuters van de Mr. J.B. Kanschool een gezamenlijk moment om zo op een ongedwongen manier kennis te maken met eventueel toekomstige klasgenootjes en de kleuterjuf. Op die manier is de overgang naar de basisschool minder groot.
 
Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken en, afhankelijk van de themaprojecten, één of meerdere actieve koffieochtenden of ouderavonden.
 
Betalingen
Peuterspeelzalen vallen sinds 2018 onder de Wet Kinderopvang, net als kinderdagverblijven en gastouders. Indien beide ouders werken, krijgen zij een groot gedeelte van de gemaakte kosten terug via de Belastingdienst (kinderopvangtoeslag). Indien één of beide ouders niet werkzaam zijn, betalen de ouders een kleine bijdrage en subsidieert de gemeente het overige bedrag.

Aanmelden nieuwe peuters of voor informatie:
Voor aanmelden van uw kind of meer informatie kunt u terecht bij ‘t Krielhoekje / Saša Slobodan, tel:  06- 88 88 95 88 of via de mail:  info@krielhoekje.nl
 

Deel deze pagina