Organisatie

Leerlingenraad

Onze school heeft een heuse leerlingenraad. Wij vinden het belangrijk kinderen een stem te geven op onze school. Jaarlijks vindt de verkiezing plaats op prinsjesdag en wordt een nieuwe leerlingenraad gevormd. Deze leerlingenraad vergadert zo'n 6 x per jaar met de directeur en heeft nauw overleg met Medezeggenschapsraad en Ouderraad.

Deel deze pagina