Laatste Nieuws Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Mr J.B. Kanschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Laatste Nieuws Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Mr J.B. Kanschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Naschoolse opvang(NSO)

Algemeen

Na Schoolse Opvang (NSO) is een belangrijke voorziening van 14.00 tot 15.30 uur, waar elke ouder en ieder kind gebruik van moet kunnen maken. Het geeft ouders de mogelijkheid werk en zorg gemakkelijk te combineren. Ook onze school heeft die voorziening. Onze gemotiveerde krachten streven er naar tijdens de naschoolse opvang een plezierige sfeer te creëren, waarin voor elk kind voldoende tijd is om rustig te spelen en zijn/haar verhaal te vertellen.

Coördinatie

De NSO wordt bovenschools gecoördineerd door een mevrouw Annemarie Eloud. Onze school heeft een eigen NSO- coördinator, namelijk mevrouw Nellie de Vries. Zij is sinds 1997, toen haar eigen zoon bij ons in groep 1 kwam, actief als TSO-kracht en nu NSO. In juni 2007 heeft Nellie met succes de opleiding ‘coördinator Tussen Schoolse Opvang’ afgerond. In 2012 is zij geslaagd voor de opleiding ‘Voorschoolse en Naschoolse Opvang’.

Nellie wordt ondersteund door vrijwillige overblijfkrachten die, waar nodig, begeleiding en scholing ontvangen. De afspraak is dat er één NSO- kracht toezicht houdt op zo’n 8 tot 10 kinderen.

Aanmelden

Op het aanmeldingsformulier, dat is te verkrijgen bij Nellie de Vries, kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van vaste dagen of individuele opvang. De NSO vindt van maandag t/m vrijdag. Er is geen NSO in de schoolvakanties, feestdagen en vrije (mid-)dagen.

Er wordt gebruik gemaakt van strippenkaarten met 5, 10, 20 of 40 strippen. De kosten zijn €2,50 per keer.

NSO- commissie

Onze school heeft een NSO- commissie, die bestaat uit één ouder, bovenschoolse coördinator, de directrice van de school  en de overblijfkrachten zelf. De NSO- commissie bewaakt het wel en wee van de Na Schoolse Opvang. De commissie komt minimaal drie keer per jaar bijeen en zo nodig vaker. Bij eventuele klachten kunt u bij een van de leden van de NSO- commissie terecht.

Voor meer informatie belt u gerust Nellie de Vries (0516-462447).

De volgende algemene overblijfafspraken zijn gemaakt om de opvang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Algemene NSO afspraken:

14.00: kinderen plaatsen hun tassen in het NSO lokaal.

14.00-14.30: de kinderen gaan naar buiten (als het weer het toelaat) om zich even uit te leven.

14.30: de kinderen komen binnen, zoeken hun plaats en er wordt gezamenlijk thee gedronken. De kinderen uit groep 1 en 2 zitten gescheiden van de grotere kinderen. Vanzelfsprekend onder toezicht.

De resterende tijd tot 15.30 uur wordt er vrij gespeeld, zijn er activiteiten of ateliers. Dat kan in de NSO ruimte of op elders. Er is voor de NSOkinderen een speciale kast met spelletjes en knutselmateriaal. De NSOkracht houdt daar toezicht op.

Ook tijdens de NSO, gelden de algemene schoolregels en afspraken. De schoolregels hangen aan het prikbord.