Laatste Nieuws Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Mr J.B. Kanschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Laatste Nieuws Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Mr J.B. Kanschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit 9 leden, die op de zakelijke ouderavond worden gekozen door de aanwezige ouders.

De ouderraad heeft tot taak:
-de bloei van de school te bevorderen
-te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren
-te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten
-de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bestuur “De Basis, het openbaar scholennetwerk”.

De ouderraad vergadert een aantal malen per schooljaar en is aanwezig of helpt mee bij activiteiten en festiviteiten.
Op de zakelijke ouderavond, in oktober, legt de ouderraad verantwoording af voor het gevoerde beleid.
De ouders krijgen via het jaarverslag een overzicht van de gebeurtenissen en een verantwoording van de financiën

Eenmaal per jaar, in maart/april, wordt de ouders om een financiële bijdrage gevraagd. Door deze vrijwillige bijdrage krijgt de school meer ruimte voor zaken die niet in het leermiddelenkrediet worden toegekend: kerstfeest, schaatsen, paasfeest, laatste schooldag e.d.

Geld bijeengebracht door het verzamelen van het oud-papier is naast de ouderbijdrage zeker ook belangrijk voor de school.
Tijdens de zakelijke ouderavond krijgt u inzage in de kas van de ouderraad en kunt u zien waaraan het geld is uitgegeven.

De ouderraad heeft een lidmaatschap bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO).

Agenda’s voor vergaderingen worden zoveel mogelijk opgenomen in de Nieuwsflits.

Contact gegevens: or.kanschool@debasis.frl

 


Gerelateerde documenten: